KONICA MINOLTA EUROPE
SUPPORT | EUROPE

Global Navigation


HomeCzech 

Primary contents

Důle¸ité oznámení

 

Dodatečné oznámení

1. července 2010

 

Děkujeme vám za trvalou přízeň výrobkům Konica Minolta.

Konica Minolta v současnosti provádí bezplatné opravy výrobků, které vykazují problém s obrazovým prvkem CCD.

Chcema vás informovat, ¸e tato slu¸ba skončí 31. prosince 2010.

 


Local Navigation

Back to top

Site Information

Imprint | Terms of use
© Copyright 2007 Konica Minolta Holdings, Inc. All rights reserved.